Listopad 2012

Osmkrát o řeči těla pro spisovatele

25. listopadu 2012 v 0:09 | Selenne L. Athi
Znovu jsem se pustila do překládání další zajímavé záležitosti, kterou jsem náhodou objevila na Tumblr, aneb jak se většina lidí obvykle chová při určitých pocitech/emocích/scénách. Zkrátka a dobře, obecně základní řeč těla, kterou pak každý z nás obohacuje o něco svého, ale jako základní pilíř proto, jak se postavy mohou chovat, se rozhodně budou hodit ;) (omlouvám se, v některých místech je ten překlad trochu kostrbatý)

Vztek

Vztek je jeden z projevů "útok/útěk" situace - tedy automatická, instinktivní reakce na nějaké hrozbu. V mnohým případech je to také skrytý strach z ublížení. Díky nervovému systému se dostavuje vzrušení, rozšíření zorniček, zvyšuje se činnost srdce a častokrát také člověku zrudnou tváře.
Další projevy vzteku:
 • zatínaní rukou v pěsti
 • tisknutí zkřížených paží těsně k tělu
 • zatínání rukou v pěst při křížení paží
 • rty křečovitě stisknuté v tenkou linku
 • zatínání zubů
 • divoké mávání ukazováku
 • "bodání" ukazovákem do někoho jiného (omlouvám se za krkolomný překlad, ale snad si to dokážete představit :))

Přitažlivost

 • rozšířené zorničky
 • ženy častokrát překřižují a zase narovnávají své nohy, aby k nim přitáhly pozornost
 • častokrát nevědomé kopírování pohybů toho druhého
 • napobodování řeči těla toho druhého

Odmítání konverzace

 • ruce v kapsách (obvykle u mužů)
 • překřížení nohou či rukou
 • člověk sedící opřený ("vzadu" - odtažitý)
 • skládání rukou před sebe na stůl (vytváření bariéry)
 • "Čtyř" překřížení nohou (osoba má většinou kotník pravé/levé nohy na koleně druhé nohy a pak si kotník přidržuje oběma rukama)

Otevřenost a upřímnost

 • ukazování otevřených dlaní
 • ruce i nohy nezkřížené
 • naklánění se při hovoru dopředu

Signály podřízenosti

 • usmívání se - někteří lidé se častokrát usmívají, když mají strach nebo jsou rozrušení/neklidní
 • hrbování ramen
 • dělat cokoliv, co člověka dělá menším

Tíseň / Nebezpečí / Bolest (v AJ více významové distress)

 • muži si častokrát přejíždějí dlaní vzadu na krku; tzv. gesto "sebeuklidnění"
 • překřížení rukou - paže v tomto případě fungují jako ochranná bariéra
 • sebeobjetí - ruce jsou překříženy, dlaně se tisknou těsně k pažím
 • překřížení jedné ruky - jedna ruka kříží obvod těla, obvykle se drží za druhou paži (ženy se častokrát podobně chytají za kabelky, či tašky přes rameno - vypadá to víc "přirozeně")
 • svírání něčeho (kabelky, kufříku, tašky) oběma rukama na hrudi
 • zapínání a rozepínání knoflíků (muži to zejména dělají na manžetách obleků)
 • sevření rukou před rozkrokem (zejména muži - tohle neznamená, že ty ruce drží NA/NAD rozkroku/em, aby nedošlo k omylu)

Lhaní

Lhaní častokrát přivoďuje slabé brnění v obličeji či krku, takže gesta s tím spojená tento pocit chtějí většinou eliminovat:
 • překrývání úst - v koutcích, nebo úplně, někteří si ústa zakrývají, když předstírají kašel
 • dotýkání se nosu, tření nosu nebo míst pod nosem - často krátké, malé gesto
 • tření očí (hlavně muži)
 • drbání se na krku

Nadřazenost, dominance, síla, sebevědomí

 • prsty u sebe (konečky prstů naproti sobě)
 • dávání si ruce za záda
 • vystrkování palců ven z kapes, když má člověk ruce v kapsách (může být v předních i v zadních kapsách)
 • ruce v bok
 • obkročmé sezení na židli
 • ruce překřížené za hlavou při sezení (zejména muži; ženy nenápadně vystrkují prsa a hruď dopředu)

12 obvyklých archetypů postav (Carl Golden)

21. listopadu 2012 v 23:40 | Selenne L. Athi

Rozhodla jsem se přeložit velice zajímavý článek, který obecně shrnuje 12 základních (literárních) archetypů. Přeji příjemné počtení a jsem zvědavá na Vaše názory :)


Termín "archetyp" pochází ze starořečtiny. Kořenem tohoto slova je archein, což znamená "originální/jedinečný nebo starý"; a typos, což znamená "vzor, model nebo typ". Kombinovací těchto dvou tedy vzniká "jedinečný vzor", z nichž jsou všechny ostatní podobné osoby, objekty či koncepty odvozované, kopírované, modelované, nebo imitované.

Psycholog Carl Gustav Jung použil koncept archetypu v jeho teorii lidské duše. Věřil, že všeobecné, mýtické charaktery - achetypy - utkvívají v kolektivním neuvědomění po celém světě. Archetypy představují základní lidské motivy našich skutků při našem vývoji; následně také vzbuzují hluboké emoce.

Ačkoliv je tu mnoho různých archetypů, Jung definoval 12 hlavních typů, které symbolizují základní lidské motivace. Každý z archetypů má své vlastní zásady, hodnoty, významy a vlastnosti. Těch dvanáct archetypů je rozděleno do tří skupin po čtyřech - Ego, Duše a . Tyto čtyři typy v jedné skupině sdílejí podobné hnací důvody, například typy ve skupině Ego chtějí naplnit své osobní potřeby.

Lidé mají ve svých osobnostech zakonstruovanou škálu archetypů, ačkoliv jeden z nich bude vždycky dominovat těm ostatním. Může být docela užitečné vědět, které z archetypů jsme a které jsou v ostatních lidech, zejména v těch, které milujeme, přáteli a spolupracovníky, abychom pochopili jejich osobní motivace a chování.

Typ: Ego

1. Nevinnost
Motto: "K volnosti spolu spějme"
Hnací touha: dosáhnout klidu
Cíl: být šťastný
Největší strach: být potrestán za něco, co dělá špatně
Strategie: dělat věci správně
Slabost: znuděnost od vší té naivní nevinnosti
Talent: víra a optimismus
Nevinnost je také známá jako: utopista, vyznavač tradic, naivní, záhadný, svatý, romantický, snílek


2. Sirotek / Obyčejný/á chlapec/dívka
Motto: "Všichni muži a ženy jsou si rovni"
Hnací touha: spojení s ostatními
Cíl: někam patřit
Největší strach: být vynechán, nebo být vyčleněn z davu
Strategie: vyvíjení silné slušnosti, být při zemi, snažit se začlenit
Slabost: ztráta sebe samého při snaze zapadnout mezi ostatní
Talent: realistický, empatický, nepřetvařující se
Sirotek je také znám jako: dobrák od kosti, obyčejný kluk, osoba odvedle, realista, usilovně pracující, pevný občan, dobrý soused, tichá většina3. Hrdina
Motto: "Kde je vůle, tam je i cesta"
Hnací touha: dokázat vlastní hodnotu skrz nějakým skutkem
Cíl: dosáhnout mistrovství v něčem, co by pomohlo světu
Největší strach: slabost, zranitelnost, být "srab"
Strategie: být silný a výkonný, jak to jen jde
Slabost: arogance, neustálá touha po "dalších bitvách"
Talent: výkonnost a odvaha
Hrdina je také znám jako: válečník, dobyvatel, zachránce, superhrdina, voják, zabiják draků, vítěz a týmový hráč


4. Pečovatel

Motto: "Miluj bližního svého"
Hnací touha: ochraňovat a starat se o druhé
Cíl: pomoci ostatním
Největší strach: sobectví, nevděčnost
Strategie: dělání věcí pro druhé
Slabost: dělat ze sebe mučedníka, být využíván
Talent: soucit, velkorysost
Pečovatel je také znám jako: svatý, altruista, rodič, pomocník, podpora


Typ: Duše

5. Badatel

Motto: "Nezavírej mě"
Hnací touha: svobodně najít to, kým jsme skrz objevování světa
Cíl: okusit lepší, pravý, naplňující život
Největší strach: být uvězněn na jednom místě, přizpůsobení se, vnitřní prázdnota
Strategie: cestování, hledání a zkoušení nových věcí, útěk od nudy
Slabost: bezcílná toulavost, stát se vyděděncem
Talent: samostatnost, ambice, upřímnost k sobě samému
Badatel je také znám jako: hledač, poutník, individualista


6. Rebel
Motto: "Pravidla jsem od toho, aby se porušovala"
Hnací touha: pomsta nebo revoluce
Cíl: změnit něco, co nefunguje
Největší strach: být bezmocný nebo neúčinný
Strategie: šokovat, zničit nebo narušit cokoliv
Slabost: přecházení k "temné straně", zločin
Talent: šokující, radikální svoboda

Rebel je také znám jako: zbojník, revolucionář, divoch, vyděděnec

7. Milenec

Motto: "Ty jsi ta jediná"
Hnací touha: intimita a zkušenost
Cíl: být s lidmi, pracovat a být obklopen láskou
Největší strach: být sám, být ostýchavý, nechtěný, nemilovaný
Strategie: stát se čím dál víc fyzicky a psychicky atraktivní
Slabost: snaha potěšit ostatní, která může skončit ztrátou sebe samého
Talent: vášeň, vděčnost, uznání, oddanost

Milenec je také znám jako: partner, kamarád, intimní, nadšenec, smyslný

8. Stvořitel
Motto: "pokud si to dokážeš představit, pak to jde i udělat"
Hnací touha: stvořit plnohodnotné věci
Cíl: uvědomit si svou vlastní vizi
Největší strach: obyčejné nápady, uskutečnění plánů
Strategie: rozvíjení vlastních schopností a dovedností
Slabost: perfekcionalismus, špatná rozhodování
Talent: kreativita a imaginace

Stvořitel je také znám jako: umělec, vynálezce, inovátor, muzikant, spisovatel či snílek

Typ: Já

9. Šašek

Motto: "žiješ jen jednou"
Hnací touha: užívat si každou chvíli
Cíl: mít se skvěle a bavit druhé
Největší strach: být znuděný, být nudný
Strategie: hravá, vtipkování, být vtipným
Slabost: lehkovážnost, plýtvání časem
Talent: radost

Šašek je také znám jako: blázen, šejdíř, komediant

10. Mudrc

Motto: "pravda tě osvobodí"
Hnací touha: hledání pravdy
Cíl: použít vlastní inteligenci k poznání světa
Největší strach: být ošizený, špatně veden, ignorován
Strategie: hledání informací a vědění, snaha poznání sebe samotného a porozumění
Slabost: může studovat detaily věčnost a nikdy nic neudělat
Talent: moudrost, inteligence

Mudrc je také znám jako: expert, učenec, vědec, detektiv, poradce, myslitel, filozof, akademik, hledač, profesionál, učitel

11. Kouzelník

Motto: "díky mě se věci dějí"
Hnací touha: porozumění hlavních zákonů vesmíru
Cíl: dosáhnout vlastních snů
Největší strach: nechtěné vedlejší následky
Strategie: snaha vytvořit si nějakou vizi, podle níž pak žije
Slabost: stát se manipulátorem
Talent: nacházení kompromisů

Kouzelník je také znám jako: vizionář, katalizátor, vynálezce, charismatický vůdce, šaman, léčitel, zdravotník

12. Vládce

Motto: "Moc není všechno, je to jen jediné"
Hnací touha: ovládat
Cíl: vytvoření prosperující rodiny či komunity
Největší strach: chaos, být přemocen někým jiným
Strategie: uplatňování síly
Slabost: být autoritativní, neschopný se podřídit
Talent: zodpovednost, uplatnění autority

Vládce je také znám jako: vůdce, šéf, aristokrat, král, královna, politik, manažer, administrátor

Čtyči hlavní směry


Ego: Stvořitel, hrdina, kouzelník
Svoboda: objevitel, rebel, šašek
Sociální potřeby: milenec, pečovatel, sirotek
Pořádek: mudrc, vládce, nevinnost

Čtyři hlavní směry definují tyto čtyři skupiny, každá skupina obsahující 3 typy (jako kolo archetypů nahoře). Každá skupina je motivována pomocí určitého zájmu: naplnění vlastních cílů (ega), svobody, sociálních potřeb a pořádku. Toto je jiná variace na tři skupiny typů, které byly dříve zmíněny, seřazena podle "hnacích tužeb", které se věnují předchozí typy.

To the Beautiful You | 16 epizod | K-Drama

18. listopadu 2012 v 19:51 | Selenne L. Athi |  Viděno
Jiné názvy: Areumdawun Geodaeege, For You In Full Blossom, Hana Kimi, 아름다운 그대에게
Tvůrce: Hisaya Nakajo
Počet epizod: 16
Země původu: Jižní Korea
Rok: 2012
Žánr: romance, komedie, gender-bend, školní

Anotace: Tae Jun byl nadějným korejským skokanem, kterého zranění a smrt matky obraly o všechnu energii a nadšení pro sport. Jeho sponzoři na něj naléhají, aby pokračoval dál, nebo aby navždy se sportovní kariérou skončil a zahodil tak veškerou slávu, peníze a nadání. Jae Hee byla vyvrhelem na americké škole díky jejímu korejskému původu, jenž se stával terčem posměchu. Jenže pak viděla zlatý skok Tae Juna a rozhodla se vzít její osud do vlastních rukou. Začala sportovat a objevila něco, v čem byla skutečně dobrá. Jenže pak se dozvěděla o Tae Junově zranění a možnosti toho, že se už nikdy nevrátí do své původní formy. Přesvědčena, že Tae Junovi dluží svou "přeměnu" a chce ho přesvědčit, aby se nevzdal jeho snu, se Jae Hee vydává do rodné Korei a v přestrojení za chlapce nastupuje na školu. Tam také studuje Tae Jun a shodou "nešťastných" náhod se také stává jeho spolubydlícím...


Asi jedna z nejoblíbenějších mang, které se dostaly řady adaptací, se dočkala i korejské verze. A co jsem slyšela od různých zdrojů [děkuji všem, co psali do komentářů :)], tak je korejská verze nejspíš nejlepší. Jak jste si jistě všimli, téhle doramě jsem dělala překlad, proto je jasné, že je můj názor "zkreslenější", i tak však bych ráda napsala plnohodnou recenzi.

Dějově je to vlastně velice jednoduché, až popelkovské téma. To, co TTBY dodává hlavní kouzlo, je nadlehčený styl vyprávění, který sice má některé své faktické mouchy, přesto se nezapře jemná práce tvůrců na postavách, včetně těch vedlejších.
Ačkoliv je hlavní hrdinka Jae-Hee lehce otravná a naivní (což se jí taky párkrát vymstí), osobně si mě získala díky své snaze udělat všechno nejlepší pro druhé. A člověk si na ní poměrně rychle zvykne a přes veškeré své chyby si ho dokáže získat. Je ovšem velká škoda, že se ona i ostatní postavy TTBY svým způsobem nevyvíjí - ano, mají své důvody, své slabosti, napsané jsou poměrně reálně a ačkoliv se občas dostávají do nereálných situací (pokud tedy vezmete v potaz, že se hlavní hrdinka převlékla za chlapce), diváci si je všechny snadno oblíbí, jak hlavní, tak i vedlejší postavy. Na druhou stranu je "vývoj", kterými si projdou, poměrně šablonový. Vím, že tu teď nebudu příliš spoilerovat, protože je od začátku jasné, že se hlavní hrdinka do hlavního hrdiny zamiluje a že to vlastně všechno skončí dobře a... Tím rozhodně nechci říct, že by mě tahle dorama vyloženě zklamala, ale... Zkrátka a dobře, tenhle gender-bend žánr by prostě potřeboval něčím obzvláštnit a to nejen prostředím, ale trochu méně klišovitými zápletkami, protože ono - hrdinka se převlékne, přijde, všechny změní, hlavní hrdina se do ní zamiluje a vlastně to všechno skončí dobře, je zkrátka trochu ohrané. Právě to totiž sráží kvalitní body téhle doramy a tak trochu fakt, že by člověk čekal od hlavní hrdinky občas nějakou lež, nebo nějaké to zaváhání, či podobně (ono právě ta snaha udělat všechno a pro všechny správně je občas dost neuskutečnitelná). Ale to teď už ponechme.

To the beautiful you je přesto nenáročnou podívanou ze školního prostředí. Pokud hledáte něco, co vám rozhodně nepocuchá nervy těžkou, tísnivou atmosférou, ale spíše pobaví a u čeho můžete, jak se říká, vypnout, pak je TTBY ideální.

Moje hodnocení: 7 / 10
J-Min - Stand Up (skvělá závěrečná písnička)

And you fall down with sigh and groan,
One more time, one more try.
Confidently look at the sky,
this is only the beggining.

Elizabeth Gaskell - Život s láskou, život bez lásky

18. listopadu 2012 v 19:14 | Selenne L. Athi |  Přečteno

Originální název: Half a Life-Time Ago
Autor: Elizabeth Gaskell
Nakladatel: Čas
Překlad: Jana Srbová
Rok vydání: 2011
Počet stran: 120
Žánr: romance, beletrie

Oficiální anotace:
Susan Dixonová je pohledná mladá dívka, jež strávila svůj dosavadní život na farmě Yew Nook v anglickém Westmorelandu. Smrt matky ji sice zasáhne, ale na truchlení nemá příliš mnoho času - musí zvládat péči o domácnost i nepříliš inteligentního mladšího bratra Willieho… a čas si najde i na lásku. Její svazek s pohledným, byť poněkud povrchním farmářským synkem Michaelem Hurstem se zdá být tou nejpřirozenější i nejsladší věcí na světě… Ovšem pak do její rodiny vtrhne zákeřná nemoc. Ona sama ji překoná bez následků, ale otec umírá a z Willieho se stává nesvéprávná přítěž. Susan se ho nechce vzdát, vždyť dala umírající matce slib, že ho nikdy neopustí. Avšak Michael má jiné představy o společném životě, a čím víc na Susan tlačí, tím víc se v jejích očích odcizuje. Susan, zmítaná mezi láskou k Michaelovi a smyslem pro pokrevní povinnost, si nakonec volí to druhé. Své rozdrásané srdce se snaží zahojit každodenní tvrdou prací. Leč ani smutné dny s šíleným a občas agresivním bratrem na osamělé farmě nejsou tou poslední ranou, která ji má v životě potkat. A tak se kdysi krásná dívka mění v hrdou a zklamanou ženu, zoufale bránící to poslední, co jí v životě zbylo. Dočká se ještě lásky? A bude její oběť jednou odměněna?


Konečně se mi dostal do ruky jeden z mnohých počinů Elizabeth Gaskell, kterou KONEČNĚ začínají vydávat i u nás. Krátká novela Život s láskou, život bez lásky, je skutečným důkazem, že tato románová dáma viktoriánské Anglie skutečně uměla psát i kratší prózy.

Čtenář se hned v první kapitole seznamuje s hlavní hrdinkou, Susan Dixonovou, nepříliš příjemnou, postarší ženou, se kterou se život rozhodně nemazlil. Susan mi zpočátku sympatická nebyla, ale jak už to bývá, napříč knihou se jí člověk dostane pod kůži a na necelé stovce stran ji chápe, lituje a dokáže se s ní stotožnit, zejména díky tomu, že se autorka po většinu novely věnuje právě jí, jejím myšlenkám a jejím životním trápením.

Nejvíc mě ovšem překvapilo samotné dilema, s nímž se musí hlavní hrdinka potýkat a které autorka vykreslila skutečně přesvědčivě. Susan, která se stará o mladšího bratra Willieho, se musí rozhodnout, zda si vybere svou životní lásku Michaela nad rodinu, kterou později tvoří už jen Willie, s nímž Michael odmítá žít kvůli chlapcově chorobné mysli. Psychologické pohnutky a důvody této novely předčily veškerá má očekávání, ačkoliv novela skutečně vrcholí někdy v polovině a po zbytek působí takřka uspěchaně, jako kdyby Gaskellová nevěděla, jak pokračovat a raději rychle uzavřela. Konec mi přijde trochu "neskutečný", nahodilý a vnucený čtenáři, díky čemuž u mě bohužel kniha ztratila body kvality. Chápu, že tehdy se možná psali knihy jinak a Gaskellové tohle řešení celé novely připadalo správné, ale dnešnímu čtenáři nejspíš přijde pořádně klišovité a uspěchané, že sráží kvalitu celé novely.

Nebýt již zmíněného konce, přidala bych na hodnocení, protože mě tohle krátké dílo Gaskellové skutečně bavilo a vtáhlo do děje.

Moje hodnocení: 7 / 10

1# ilustrace - Soreon Liperel, Bílý démon.

9. listopadu 2012 v 17:00 | Selenne L. Athi